اخبار

1396/09/08
جهت مشاهده تعرفه های همایش به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


لازم به ذکر است هیچگونه تفاوتی مجدد تاکید میگردد هیچگونه تفاوتی در گواهی نامه حضوری وغیرحضوری وجودنداردتعرفه های شرکت در همایش غیر حضوری(بدون شرکت در همایش ارسال مرسولات از طریق پست)

هزینه ثبت نام وشرکت در همایش به

صورت غیر حضوری

تعرفه ها به تومان

نکات مهم:

هزینه ثبت نام دانشجویی غیر حضوری وثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

120هزار تومان

)ارایه اسكن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار و یا گواهی نامه اشتغال به تحصیل الزامی است)از قسمت سامانه کاربران قسمت ارسال فایل، شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان *

هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، هزینه ثبت نام آزاد غیرحضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله-بدون حضور در همایش)

160 هزار تومان

)ارایه اسكن کارت اعضای هیئت علمی) از قسمت سامانه کاربران قسمت ارسال فایل

هزینه ثبت نام برای مقاله دوم وبه بعد به ازای هر مقاله

60هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات و

چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان

هزینه ثبت نام برای مقاله سوم

60هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات و

چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان

هزینه ثبت نام برای مقاله چهارم

60 هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات و

چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان

گواهینامه بین المللی OXFORD CERT مرجع صادرکننده: آکادمی بین المللی OXFORD CERTکشورانگلستان قابلیت رهگیری در سایت اصلی به همراه کد ریجستری (لاتین)

برای هر فرد بصورت تک اسمی95هزارتومان

 

این گواهی بین المللی تک اسمی و به زبان لاتین می باشد

گواهی لاتین صادره از همایش تک اسمی

40 هزار تومان

این گواهی تک اسمی و به زبان لاتین می باشد

هزینه یک عدد CD و گواهی نامه داخلی همایش اضافی به جز گواهی نامه صادره از همایش

30 هزار تومان

این گواهی با نام تمام نویسندگان بوده و درصورت تمایلنویسندگان دوم وسوم، چهارم قابل صدور می باشد.


تعرفه های شرکت در همایش حضوری( شرکت در همایش وحضور)

هزینه ثبت نام وشرکت در همایش به

صورت حضوری

تعرفه ها به تومان

نکات مهم:

هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری وثبت یک مقاله(با مقاله- حضور در همایش)

190هزار تومان

)ارایه اسكن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار و یا گواهی نامه اشتغال به تحصیل الزامی است)از قسمت سامانه کاربران قسمت ارسال فایل، شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات و چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان *

هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، ثبت نام آزاد حضوری حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله- حضور در همایش)

230 هزار تومان

) ارایه اسكن کارت اعضای هیئت علمی) از قسمت سامانه کاربران قسمت ارسال فایل.

هزینه ثبت نام برای مقاله دوم وبه بعد به ازای هر مقاله

60 هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات چاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان.

هزینه ثبت نام برای مقاله سوم

60 هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات وچاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان.

هزینه ثبت نام برای مقاله چهارم

60 هزار تومان

شامل ثبت مقاله در همایش ودرج در سی دی مجموعه مقالات وچاپ یک عدد گواهی نامه با نام تمامی نویسندگان.

گواهینامه بین المللی OXFORD CERT مرجع صادرکننده: آکادمی بین المللی OXFORD CERTکشورانگلستان قابلیت رهگیری در سایت اصلی به همراه کد ریجستری (لاتین)

برای هر فرد بصورت تک اسمی 95هزارتومان

 

این گواهی بین المللی تک اسمی و به زبان لاتین می باشد.

گواهی لاتین صادره از همایش تک اسمی

40 هزار تومان

این گواهی تک اسمی و به زبان لاتین می باشد.

هزینه یک عدد CD و گواهی نامه داخلی همایش اضافی به جز گواهی نامه صادره از همایش

30هزار تومان

این گواهی با نام تمام نویسندگان بوده و درصورت تمایل نویسندگان دوم وسوم، چهارم قایل صدور می باشد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !