اخبار

اطلاع رسانی > اخبار >

ردیف پرسشپاسخ
1از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول حداکثر چند مقاله پذیرفته می گردد؟
2نحوه ی ارایه مقالات چگونه است و مقالات برای چند داور ارسال می گردد؟ حداکثر زمان داوری چند روز است؟
3آیا تفاوتی درگواهینامه مقالات پوستری وسخنرانی وجود دارد؟
4مقاله من به صورت پوستری پذیرفته شده است چه کاری باید انجام دهم؟
5آیا پوستر را می بایست چاپ نماییم؟ رنگی یا سیاه سفید؟ در چه ابعادی؟
6آیا می توان در همایش غیرحضوری ثبت نام کرد؟ چه تفاوتی میان گواهینامه حضوری وغیر حضوری وجود دارد، آیا کلمه غیرحضوری در گواهینامه ها ومدارک همایش درج میگردد؟
7آیا همزمان با ارسال مقاله باید واریز وجه انجام داد؟حداکثر زمان واریز وجه ثبت نام چقدراست؟
8مقالات چگونه ودر کجا نمایه میگردند؟
9آیا مقالات به صورت کامل چاپ می گردند یا به صورت چکیده مقاله؟
10آیا پس از ثبت نام وپذیرش مقاله توسط کمیته علمی و واریز وجه امکان استرداد وجه ثبت نام(پس دادن وبرگرداندن وجه ثبت نام) وجود دارد؟
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر